Kinderpraktijk Zeker en Sterk                

meer weten, sterk voelen  
 

webwinkel RT materialen

Zie @praktijkzekerensterk op Instagram voor de wijze waarop de materialen kunnen worden ingezet.


lesmateriaal

rekenen

tellen, getallen en getalwaarde

In deze categorie vindt u materialen om te oefenen met tellen, getallen, getallenlijnen en getalwaarde

splitsen

Het splitsen van de hoeveelheden tot 10 is een belangrijke basisvaardigheid. Onvoldoende beheersing geeft problemen bij het automatiseren van de sommen tot 10 en bij het maken van de stap over het eerste tiental.

rekenen door het eerste tiental

De materialen in deze categorie helpen de kinderen bij het maken van de stap door het eerste tiental in sommen tot 20.

splitsen en rijgen

Deze 4 stappenschema's zijn op A4 formaat. Met behulp van het schema kunnen de kinderen plus en minsommen door het tiental uitrekenen. De schema's zijn er voor plus en minsommen. Er is een versie met getallenlijn en beschreven stappen en een versie met alleen de schematische weergave van de stappen.

automatiseren

Knip en vouw tafelblad (A4 formaat) waarop de kinderen zelf de tafel noteren die ze willen oefenen. De kleuren groen-geel-rood geven de moeilijkheid van de sommen aan. Ken je de som? Vouw het antwoord om naar de achterkant.

Tijd

De instructie/opzoekkaarten voor de analoge en digitale tijden zijn op A4-formaat. Rondom de klok is aangegeven hoe de tijden heten. Op de kaart helpen de kleuren om de tijden beter te kunnen benoemen en onthouden.


 


 
Kaart
Opbellen
E-mail