Kinderpraktijk Zeker en Sterk                

meer weten, sterk voelen  
 


Remedial teaching                                    


Remedial Teaching is veel meer dan bijles. Als Remedial Teacher geef ik hulp op maat aan kinderen die dat op pedagogisch en/of didactisch gebied nodig hebben. Dit kan kortdurende hulp zijn, bijvoorbeeld om een bepaalde rekenstrategie onder de knie te krijgen, maar ook langdurige hulp als het leren moeilijk gaat. Daarvoor is specifieke kennis van de opbouw van de leerstof en de leerlijnen nodig, kennis van de verschillende begeleidingsmethodieken, maar ook van de belemmeringen (leerproblemen) die een rol kunnen spelen om tot (beter) leren te komen. Die kennis heb ik en pas ik al vele jaren toe.

Tijdens mijn begeleiding staat de hulpvraag of onderwijsbehoefte van het kind centraal. Steeds weer stem ik af op de mogelijkheden en sterke kanten van het kind en werk ik vandaar uit, rekening houdend met de belemmerende factoren, stapje voor stapje aan betere vaardigheden, meer kennis, meer zelfvertrouwen en een sterkere basis. Ook dit is maatwerk!

Door overleg met u als ouders, gesprekjes met en onderzoek bij uw kind en door informatie van school stel ik de belangrijkste hulpvraag of -vragen vast. Tijdens de eerste 2 tot 4 bijeenkomsten gaan onderzoek en begeleiding hand in hand met elkaar, maar ligt het accent op het in kaart brengen van de problemen. Na het vaststellen van de hulpvraag, gaat de begeleiding aan uw kind starten in wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur. Eventueel kunnen we een andere frequentie of duur afspreken. Naar behoefte zijn oudergesprekken, observaties, een opgesteld behandelplan en verslagen van de begeleidingsmomenten mogelijk. 

  • Het eerste kennismakingsgesprek van 20 minuten is gratis.
  • Tijdens de bijeenkomsten werk ik 60 minuten met uw kind. Indien wenselijk kan ik 10 minuten van deze tijd gebruiken voor een kort verslag aan u als ouder/verzorger. U betaalt 60 euro per begeleidingsmoment van 60 minuten. Bij afname van pakketten geldt een korting.

Zie voor de volledige tarievenlijst en de voorwaarden de pagina onder tarieven.


Nieuw in de praktijk: Remedial Teaching online.

In de periode dat kinderen niet of minder naar school gingen in verband met de Corona-maatregelen, is gebleken dat ook online Remedial Teaching goed werkt, bijvoorbeeld bij rekenen. Daarom heb ik besloten dit structureel aan te gaan bieden. Wilt u kennismaken met deze vorm van Remedial Teaching? Het kennismakingstarief is nu extra voordelig!

 
Kaart
Opbellen
E-mail