Kinderpraktijk Zeker en Sterk                

meer weten, sterk voelen  
 


Kindercoaching


Als kindercoach werk ik vanuit de overtuiging dat kinderen zelf  'het meest deskundig zijn' over hun eigen probleem. Kinderen kunnen, door dit in een veilige setting aan te kaarten, aangeven hoe ze zich voelen, wat werkt om zich beter te voelen, en ook wat juist niet werkt. Vaak weten ze ook hoe het probleem is ontstaan en hebben ze goede ideeën over hoe ze het weer op kunnen lossen. Meestal zijn er echter belemmerende omstandigheden in de buitenwereld of binnenwereld van het kind, waardoor dat tijdelijk niet lukt. Dit kan zich uiten in ander gedrag, maar het begint met een vervelend gevoel in de binnenwereld van het kind. Door af te stemmen op het kind, naar de wereld van het kind te gaan en met hem of haar te praten vorm ik me een beeld van deze belemmeringen. Samen met het kind bespreek ik dit: klopt het, voelt dit ook zo voor jou, hoe doe je dan, wat helpt jou, wat helpt niet.......Het is belangrijk dat een kind voelt dat zijn of haar probleem serieus genomen wordt, dat het niet raar of gek is en dat we samen op zoek gaan naar de oplossing tot we deze hebben gevonden. We zoeken deze oplossingen in de binnenwereld van het kind, maar moeten soms ook wat zaken in de buitenwereld aanpakken. Het kind staat centraal, niet een standaard basismodel om bepaald gedrag af te leren. Ik ben ervan overtuigd dat we daarmee het kind tekort zouden doen. Ik praat daarom niet vooral over het kind, maar voortdurend met het kind. 

Het begint echter met uw verhaal, zorgen die u hebt als ouders over uw zoon of dochter en waarmee u zich aanmeldt bij mij. Als ouders kunt u goed observeren en aanvoelen wat er anders is in het gedrag van uw kind en vanuit dit punt vertrek ik. Het is belangrijk dat ik meer informatie heb over het gezin waarin uw kind opgroeit, over bepaalde gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn, sinds wanneer u het gedrag van uw kind zag veranderen en wat u denkt dat een mogelijke oorzaak kan zijn. Bij de aanmelding zal ik u dan ook vragen een formulier in te vullen. Tijdens het intakegesprek van een half uur kunnen we dieper op de aanmeldingsklacht ingaan en krijgt u een indruk van de praktijk en van mij.

Tijdens de praat- en speelmomenten met uw kind onderzoek ik zoveel mogelijk aspecten rondom de aanmeldingsklacht. Ik onderzoek de interne en externe hulpbronnen van uw kind en hoe het tegenover zijn klacht staat. Hoe ervaart het kind zelf zijn klacht en is de wijze van omgaan met zijn klacht handig of niet? Weet uw kind hoe het anders kan en wat zou uw kind zelf willen bereiken? Op deze wijze kom ik meer te weten over de binnenwereld van uw kind. 

De informatie van u als ouders vormt samen met mijn onderzoek naar de binnenwereld van uw kind de basis om te werken aan oplossingen. De oplossing ligt namelijk achter het gedrag en niet in het (ongewenste) gedrag zelf. Meestal lukt dit in 8 tot 12 sessies. Al snel voelt uw kind zich weer beter in zijn of haar vel zitten, omdat het zich gehoord voelt en er serieus met hem of haar wordt gewerkt aan een oplossing. Dan voelt uw kind zich weer zeker en sterk!

  • Het eerste kennismakingsgesprek van 20 minuten is gratis.
  • Bij kindercoaching komen de kinderen een uur praten en spelen in de kinderpraktijk. De korte overlegmomenten met ouders vallen aan het begin van de sessie, binnen dit uur. Per uur betaalt u 60 euro. Ook voor een oudergesprek over de voortgang van de coaching betaalt u 60 euro. Voor een serie van vier coachingsmomenten inclusief oudergesprek van 30 tot 60 minuten betaalt u 300 euro (60 euro per sessie/gesprek). Bij een pakket van in totaal 10 uur kindercoaching/oudergesprek betaalt u 550 euro (55 euro per uur).

Zie voor de volledige tarievenlijst en de voorwaarden de pagina onder tarieven.

 
Kaart
Opbellen
E-mail